خانه / اعضای تیم جاده‌خاکی

اعضای تیم جاده‌خاکی

فائزه قاسمی
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

دانشگاه تهران
آلاله رضوانی
کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

دانشگاه صنعتی شریف
فائزه بهزادنژاد
کارشناس ارشد مدیریت گردشگری

دانشگاه جرج واشینگتن
گلرخ حمیدی
کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار

دانشگاه تهران
پارمیس توسلی
کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات

دانشگاه تهران
زهرا فیض
کارشناس مهندسی نرم‌افزار

دانشگاه تهران
نگار حق‌بین
کارشناس مهندسی نرم‌افزار

دانشگاه تهران
محمدابراهیم قاسمی
کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی